با سلام اینجانب پسر 18 ساله هستم از کودکی من همیشه ترس و اضطراب شدیدی دارم. و هیچوقت بیرون از خانه نمیرم حتی اگه قرار باشه از گرسنگی ضعف کنم
و این همه سال خوانوده و اطرافیانم من رو مورد تمسخر قرار دادند
و حالا در کنج خانه منزوی شدم و افسردگی گرفتم و نمیدونم باید چیکار کنم
اصلا با خانواده ام راحت نیستم و از تجمع و مهمانی در خانه خیلی ترس دارم
مشکل من چیست و چگونه باید درمان بشم با تشکر