با سلام و خسته نباشید.من مواقعی که مشکلی در خانواده یا حتی بیرون از منزل دارم به جای حل منطقی ترس و اضطراب فراوان می گیرم.به طوری که نمی توانم حرف بزنم چون می ترسم عواقب بدی داشته باشد.در حالی که حق من است و باید بگیرمش.ولی به جای حل منطقی می زنم زیر گریه.من چکار باید بکنم.؟؟