سلام برای افسردگی شدیدی که چندساله درگیرشم میخوام برم پیش روانپزشک که قرص بگیرم چون این اواخر بیشتر از قبل به فکر خودکشیم و احساس بدی که بیشتر شده ولی میترسم اگه برم پیش روانپزشک یکسری از افکارمو از دست بدهم فکرایی که دوسشون دارم میترسم بعضی از اونا بدلیل افسردگیم باشه و با درمانش از بین برن و از یطرفه دیگه مطمئن نیستم این حس ناامیدی و پوچی از بین بره و بتونم واقعا از فعالیت هایی که انجام میدهم لذت ببرم خلاصه میترسم تغییر کنم فقط میخوام این احساسات اضافه از بین بره چیکار کنم