سلام
وقت بخیر
من در گرجستان زندگی می کنم
و اینجا سگ زیاده و من هم از سگ می ترسم
کم کم داره ترسم زیادتر می شه به حدی که به تنهایی نمی تونم از خونه بیرون برم
می خواستم راهنماییم کنید لطفا که بتونم به ترسم غلبه کنم
ممون