28 سال سن دارم و رفتم خواستگاری ولی طرفم یه جورایی رفتار میکرد و منو برای انتخاب دچار تردید کرده چطوری باید بدونم که دلم باهاش هست یا خیر ؟