مردی هستم که 27 سال سن دارم و کارمند پسری 2.5ساله داریم که بیشتر اوقات هیچ علاقه ای برای خوردن غذا ندارد وهنگام خوردن غذا فکرش به بازی گوشی و دور شدن از سفره می باشد لطفا راهنمائی کنید 1 سال است این مشکل وجود دارد.