سلام
یه ساله تو به ارگان نظامی به صورت قرار دادی کار می کنم ، کارم با زمینه تحصیلی منطبق نیست ، این موضوع هر روز باعث عذاب روحی برای منه ، در آینده امکان استخدام دارم و شرایط خوب کار دولتی برام مهیا میشه
یه کار تو یه شرکت خصوصی پیشنهاد شده کاملا منطبق با زمینه تحصیلی و اینکه بسیار علاقمندم اما پدرم به شدت مخالف است، این موضوع را چگونه حل و فصل کنم
با تشکر