در مورد خیانت معمولا” خانم ها میبخشن ولی اقایون بدون هیچ گذشتی با شدت رفتار میکنن و حتی پا در راه طلاق همسرشون هم میذارن چرا این همه اختلاف وجود داره ؟