من تصمیم گرفته ام که منزل شخصی خود را فروخته و پول آنرا در بین فرزندام بطور مساوی تقسیم نمایم تا آنها هم مشکلات مادی خود را حل نمایند و خودم با همسرم در یک خانه دیگر زندگی نماییم ولی به دلیل بعضی از موضوعات من به طرفین فامیلی فرزندان خود اطمینان کامل و کافی ندارم و می دانم که پس از مرگ من آنها این کار را خواهند کرد آیا شما صلاح می دانید لطفا مرا راهنمایی فرمایید