سلام من 6 ساله پشت کنکورم و هرسال همروراضی میکنم امسال میمونم میخونم و هیچ وقت نمیخونم هیچی کم ندارم کتاب مکان مشاور حتی تیزهوش هم هستم ولی نمیخونم ولی دوس دارم بخونم و رشته خوبی قبول شم ولی همش فرارمیکنم ازدرس خوندن و رو اوردم ب ارتباطای مجازی/: