منو رفیقم چند سال دوستیم باهم خوب خوب بودیم اما الان جریان هایی پیش اومد قعر شدیم الان تهدید کرده هرجا ببینمت میزنمت این وسط چکار کنم