سلام من دختری هستم که ۱۱ ۱۲ سالمه مامانم خیلی بد بهم گیر میده ، من اینستا تازه چند ماهه نصب کردم و به زور اون حذف کردم ، خاله خانم که نگم حالم ازشون بهم میخوره ، خاله بزرگم فکر می‌کنه من خرم میگه که من به خاله و دایی و همه ی اقوام میگم به اینستا بگن تو ۱۳ سالت نشده بعدش دیگه اینستا اجازه نده تو بری توش ، دختر خودش ۱۴ سالشه اینستا داره بعدش مامانش از گوه کاری‌اش خبر داره ولی چیزی نمیگه من بخدا هیچ غلطی نمیکنم ، سر موهای بدنم گیر داده بودن خاله هام که موهات بد میشه زشت میشی دختر خالم تازه ۱۴ سالش شده بعدش هر دو روز یه بار موهای بدنش و میزنه ، پریود شدم بخدا ، خیلی سخت میگیرن خالم دکتره یه سال پیش برای عروسی داییم رفته بودیم برای لباس خالم قشنگ منو لخت کرده بود انگار نه انگار من اندام خصوصی دارم بعد تازه قهر کردم اونام توجه نکردن انگار خیلی کار خوبی کردن ، امسال من نمی‌زارم دست بزنن یا لختم کنن ، بخدا نمی‌فهمن ، خسته شدم لطفا کمک کنید راه حل بدید