من و همسرم و خانوادش همدان زندگی میکنیم و پدر و مادر من تهران.هروقت پدرو مادر من میان همدان فرصت نمیکنن حتی به خونه خواهر و برادر های خودشون سر بزنن
حالا همسرم از من گله میکنه که چرا پدرو مادرت وقتی میان همدان نمیان به خونه پدرم سر بزنن یا وقتی ما میریم تهران میگه چرا یکبار پدرت خانواده منو دعوت نمیکنه که همراه ما بیان. حالا من می‌خوام بدونم این توقع همسرم درسته؟ من باید چکار کنم