سلام من حسین هستم 14 سالمه وقتی فیلم های ترسناک یا چیز ترسناکی میبینم شبا خوابم نمیبره کنجکاو هم هستم خودمو چند وقت کنترل کردم بودم چیز ترسناک نبینم ولی چند شب پیش یه مورد از چیز ترسناک به چشمم خورد به سراغش رفتم و الان چند شبه خوابم نمیبره پریشب الکی به مادرم گفتم من خواب بد دیدم میترسم میشه پیش من بخوابی من میترسم اومد ولی من تا صبح خوابم نمیبرد از ترس چیکار کنم فراموش کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟