سلام من یه جراحی زیبایی ناموفق انجام دادم و بخاطرش خیلی افسرده و گریه میکنممم و من امسال کنکوریمم و این جراحیه باعث شده من نتونم به درسام برسم در صورتی ک من خیلی درسخونم ودلم میخاد کنکور قبول شم ولی افکار و صداهای منفی درونی ک بخاطر تجربه شکست و ناموفق جراحی داشتم نمیزاره من به ارمش برسم
من چیکار باید بکنم وقتی جلو چشمه چجوری میتونم رهاش کنم دارم نابود میشم