من چطور می تونم رضایت پدر و مادرم‌رو بگیرم برای راضی شدن مسافرت دوروزه من با دوستم که دختر هم هستش چون کرونا هم هست و هزینه های خیلی برنخوریم باهم حرف زدیم که دوروز‌باشه ولی مشکل راضی کردن پدر و‌مادر من‌هستن من نمی دونم‌برای رضایتشون چیکارکنم چون اصن من و دوستم باهم تنها نیستیم خواهربزرگترش گفته من خودم با ماشین میبرمتون مشکلی ندارم اونم همه استرسش و نگرانیش راضی شدن پدر و مادر منه بنظرتون برای راضی شدنشون چقد زمان میبره میشه دویا سه روزه راضیشون کرد ؟ اتفاقا من اگه قبل کرونا می خواستم بادوستام جایی هم برم هم‌پدرم مخالفت نمی کرد راضی بودش چون خودش منو می‌برد مادرم سختگیره نه نمیشه زیاد میگفت می خواستم بدونم چطور برای پدرم بگم‌چکار کنم که‌اون اول راضی بشه بعد مادرم رو‌ راضی کنه؟ خواهش میکنم راهنمااییم کنید من فاطمه ۲۲ سالم هستش😔😢🙏🙏