سلام. ما خواستگاری دختری رفتیم از خوانواده ای واقعا محترم و با شخصیت. دختر هم بسیار انسان خوب و با اخلاقی بود. چهره دختر به دلم ننشست و اینکه 6ماه از من بزرگتر بود. البته قبلا گفته بودن همسنیم و من مخالفت کردم اما بعد با صحبت خانواده تصمیم بر این شد که بریم و ببینیم و حرف بزنیم. حالا میخوایم جواب منفی بدیم نمیدونیم چجوری بگیم که دختر ناراحت نشه . چون بنظر خودم و خانواده، اونها منو پسندیدن و خودم وقتی با دختره صحبت میکردم حس میکردم که راضیه. دوس ندارم ناراحت بشن. چی بگیم چکار کنیم؟