سلام خسته نباشید
من ب همسدم خیانت کردم حدود ۱ماه خیانت مجازی با یک فرد اشنا ک ایشونم متاهل لود و ایشون شروع کننده این رابطه مسخره و پوچ بود ،همسرم خوش هم سابقه این رفتارای هیجانی رو داشت و ایشونم خیانن کرده بود من عاشقانه همسرم رو دوس دارم من هیچ حس خوبی از اون رابطه نداشتم ن از نطر احساسی و ن ازنظر مسائل هیجان جنسی ک بیان میشد من فقط میخواستم هیجان داته باشم نمیدونستم این عواقب بد روحیو داره الان حدود ۷ماه میگدره و من هر روز با حالتای اضطرابی شدید میگدرونم همسرم بدون هیچ خشمی من رو بخشید و گفت انسان جایزالخطاس من شابقه وسواس فکری دارم والان باردارم نمیتونم دارو بخورم احساس گناه میکنم ب پاکی مادرم نگاه میکنم مبگم من دختر ابن مادرم چرا باید پام بلغزه منو کمکم کنید همسرم بهترین دکترا منو برد ولی دلم میخواد هی حرف بزنم یکی بهم بگه اینا طبیعیه و یه روزی اینا یادم میره؟چرا نمیتونم خودمو ببخشم؟همسرم گفت من نیازی ب شنیدن اینکه اون شخص کی بوده و جزئیات ندارم اما دوساعت ک ارومم یهو ی فکری میاد تو ذهنم ک اره خودت ابروی خودتو میبری با خودم حرف میزنم آرامشم رفته تورو خدا یچیزی بگین بلکه آروم بگیرم