سلام من و همسرم دو ساله عقد هستيم دو هفته ديگه عروسيمونه و الان 4 هفته ست متوجه شدم كه باردارم افسردگي گرفتم نميتونم نگه ش دارم.توروخدا راهنماييم كنيد نگه ش دارم با سقطش كنم؟