سلام من و همسرم دو سال عقد كرديم الان خيلي ناخواسته باردار شدم.از واكنش اطرافيانم خيلي وحشت دارم همسرم ميگه زودتر عروسي رو برگزار ميكنه.هنوز به خانوادش نگفته و به شدت اضطراب دارم و از واكنششون ميترسم.چيكار كنم؟