سلام من و همسرم در دوران عقد به سر ميبريم .به نظر شما وابستگيمون چقدر باشه بهتره؟؟؟تا چه حد اجازه بدم نامزدم صميمي بشه؟؟؟