سلام دختر21ساله ای هستم با دوست پسرم داخل دانشگاه آشنا شدیم
هدفمون ازدواج خانواده‌ها هامون درجریانندولی پسر گفته تا دوسال دیگ ک درس هر دومون تمام بش و سربازیش و بخر در این مدت میخام بدونم حد و حدود روابط ما چگونه باش چون ایشون من و بوس میکنند و دستم رو میگیرند