سلام لطفا سوال قبلی من که راجب خیانت بود از سایت حذف شود