سلام خسته نباشید ایا زن وشوهربایدحریم خصوصی داشته باشن؟؟ منظورم اینه که میتونم خیلی چیزارو ازهم پنهان کنند؟وبگن حریم خصوصی منه درصورتی که قبلا حریم خصوصی نداشتن مثلا گوشی شو ازمن قایم کنه بگه حریم خصوصیه درصورتی که قبلا دستن میداد اصلارمزنداشت. یکی دیگه اینکه برای شستن لباس هاش جیباشو نبایددست بزنم چون حریم خصوصیه وبایدقبل ازشستن لباس ازش اجازه بگیرم ولی قبلا اصلا این حرفانبود. مورد دیگه اینکه همه کاراش ی یک هفتس یواشکی شده دلیل برای توجیح کارهاش نداره توصحبت کردن هم دستپاچه میشه وبحثوعوض میکنه بهش مشکوک شدم میترسم کسی توزندگیش باشه بجزبمن چی بگم بهش که دعوامون نشه؟