سلام محمد هستم حدود ۱سال هست که ازدواج کردم تو خونه باهمسرم هیچ مشکلی نداریم و بسیار خوب و شیرین زندگی میکنیم ، این خوبی تا وقتی هست که خونه باشیم همین که بیرون ، مهمونی یا هرجایی میریم اخلاق خانمم عوض میشه و همش باو همش با اخم نگاه میکنه یا اینکه گیرهای الکی میده ، و دعواهامون شروع میشه خود همسرم میگه من حسادت میکنم با بقیه صحبت میکنی یا میگی میخندی چه دوست اشنا یا غریبه ، این داستان واقعا واسم شد یک دردسر