سلام
سه ماهه ازدواج کردم
رفتارای جاریم خیلی اذیتم میکنه همش به شوهرم پیام میده وقتی به بچش شیر میده جلو شوهرم سینشو درمیاره
وقتی خواستیم عکسای عروسیمونو بگیریم از اتاق آتلیه بیرون نمیرفت وقتی سوار ماشین عروس شدیم اومد عقب نشست بزور پیادش کردن
آلبوم عکس عروسیشو نشون شوهرم میده شوهرمم همه عکسای لختیشو دیده
میگه پسرم خیلی شبیه فلانیه(شوهرم) از بس حامله بودم نگاش میکردم شبیهش شده هرجا شوهرم میشینه میره خودشو میچسبونه بهش همش زول میزنه به شوهرم
حتی خواهر شوهرام و بقیه جاریامم متوجه رفتارش شدن
شوهرم تو پیام دادناش بهش میگفت الی جون اسمش الهام
خیلی بدم میومد که خیلی شوهرمم باهاش راحت بود
هرچی به شوهرم میگم میگه من متوجه نشدم
تو دلم آشوبه خواب و خوراک ندارم
دارم دیوونه میشم من خیلی حساسم رو این مسائل
و اینکه شوهرم واسه کارش مجبور بود بره شهری که خونه باباش هست خونه جاریمم همونجاست همش احساس میکنم الان جاریم پیش خودش فک میکنه بخاطر اون رفته اونجا