من حدود ۴ ماهی هست که سر التم به لمس حساس شده است به طوری که وقتی التم به شورتم هم میخورد میسوزد بدون هیچ عوارض ظاهری فقط حساس به لمس هستم یه مدت از قرص فنازوپیریدین مصرف کردم اما تاثییر خاصی نداشت میخواستم بدونم از چه دارویی برای رفع این مشکل باید مصرف کنم اگر میشه کمکم کنید