سلام پسری 16 ساله هستم ،وقتی محتلم میشم و بعد از بیداری ادرار میکنم همراه با ادرار مقداری مایعی زرد رنگ و شفاف که حالت ژله ای دارد خارج می شود.
می خواستم ببینم این ماده چیه و مشکلی داره ؟