سلام من همسرم گارد خیلی شدیدی ب ای رابطه آنال داره و درخواست زمان برای کنار اومدن با اون رو داره. اما بعدا متوجه شدم که دلیلش تجربه بد گذشته و آزار جنسی تو مکان عمومیه و اصطلاحا تو مکان عمومی انگشت شده و روی رابطه جنسیمون تاثیر گذاشته .من باید چه رفتاری از خودم نشون بدم و چیکار کنم که تاثیر اون خاطره از بین بره و تاثیری روی رابطمون نزاره و با رابطه آنال اوکی بشه ؟