یکی از دوستام عاشق دختری شده همدیگرو خیلی دوست دارن ولی خانواده ها موافق این ازدواج با این شکل و شمایل نیستن … چطوری میتونن خونواده هارو راضی کنن ؟