سلام من یک ساله عقد کردم.پدر شوهرم یک سال پیش فوت کردن.بیمار بودن و خواهر شوهرم اومده بودن خونه پدرشون که ازشون پرستاری کنند. اما خب تو این یک سال هم همینجا زندگی میکنند.. و با شوهرشون مشکل دارند..و شوهر من انگار شده شوهر خواهرش و بابایی خواهر زاده اش..کلا خرج خانه با شوهرمه…و این موضوع مرا اذیت میکند. چیکار باید انجام بدهیم؟