سلام من 18 سالمه چن وقته احساس میکنم رابطه مامان و بابام داغون شده مامانم هم همش مشکوک میزنه و سرش همش تو گوشیه اصن وضع خانواده خیلی سرد شده نمیدونم چیکار کنم