سلام من اقا رصا هستم پدرو مادرم هرکاری که دوست ندارم رو میگن بکن و هرکاری که دوست دارم از اون منو منع میکنن من یه پسریم که هیچی از پدرم نخواستم مثلا چند وقت پیش گوشی خواستم ازش هی تفره میره پول نداره که داره وقت نداره که داره چیکار کنم میدونم برای چی کاری که میگم بهشو نمیکنه چون نه پورم و نه مادرم دوسم ندارن تنها از باطن نیست ظاهر هم هست و همش موقع کار دوسم دارن اون هم بعد کار خبری از محبت نیست من ۱۶ سالمه و تنهایی…