باسلام و خسته نباشید
من خانوم ۳۴ ساله هستم، ازدواج کردم و خارج از ایران زندگی میکنم. هشت ساله که نمی تونم بیام ایران به خاطر مسئله ای از طرف خانوادم، در این خصوص میخواستم ازتون راهنمایی بخوام، آیا صحیح هست که من با پدرم بخوابم؟ اتفاقی نیوفته ها، فقط پدر پاشو بندازه روی من و محکم در آغوش بگیره و بخوابیم، و اینکه آیا درسته که پدرم به سینه من دست بزنه ویا به عمد محکم بغلم کنه تا بدن من به ایشون بخوره؟
ممنونم