سلام روز بخیر
همسرم انگار توهم خیانت داره یا احساس میکنه قراره رهاش کنم، نمیذاره دست به هیچکار و فعالیتی بزنم، شخصیتم جوریه ک خانه داری به تنهایی ارضام نمیکنه، همه خانوادم تحصیل کرده و شاغل و فعال هستن و من احساس عقب موندگی میکنم، درسم نیمه کاره موند به هر فعالیتی دیگه مشغول میشم تا کارم پیشرفت میکنه همسرم به هربهانه مخالفت میکنه، گاها تهمت خیانت میزنه، درحالی که من زن محجب و مقیدی هستم
دوتا فرزند دارم 6ساله ازدواج کردیم