سلام وقت بخیر
بنده مردی هستم ۳۲ ساله که حدود ۸ سال پیش با یه خانمی رابطه داشتم
و عاشقش بودم که متاسفانه متاهل بود.
بعد از چهار سال از هم جدا شیم و من ازدواج کردم.
الان ۴ سال از ازدواجک میگذره و با وجودی که خانمم خیلی خوبه
اما نمیتونم بی خیال اون شخص بشم و جدیدا باز باهاش ارتباط گرفتم
خیلی خیلی همو درک میکنیم دوسش دارم
اینقدی که هیچیو نمیخوام باهاش عوض کنم
از طرفی قید زندگیمم نمیتونم بزنم چون خانواده ام پا به سن گذاشتن
و از اینکه ببینن زندگیم بهم خورده بشدت ناراحت میشن و ممکنه
حتی منجر به دق کردنشون بشه.
بهترین راهکار چیه؟
که هم منطقی باشه هم احساسی
میترسم ۴ سال دیگه پشیمون بشم که چرا کنار کسی که نیمه گم شده ام
بود نموند و راحت ازش گذشتم.
از طرفی هم بابت زندگی و خانواده ام میترسم.
ممنون