با سلام من در ازدواج دومم به نظر خودم اشتباه کرده و با دختری 40 ساله ازدواج کردم که خودم 61 سال دارم. با وجود مخالفت مادرش .دختر به ازدواج با من تن داد.بعدها فهمیدم که زنم فقط برای کسب پول و مهریه و ملک با من مطلقه ازدواج کرده. لذا همیشه منو آزار روحی میده و فحش و ناسزا و تحقیر و توهین میکنه.تنها جوابی که در مقام اعتراض و انتقاد برام میگه اینه: گهمینه که هست از اخلاقم خوشت نمیاد طلاقم بده برو.فلان فلان کنم به زندگیت و ….”.شدیدا بد دهن و فحاش است گویا عمدی است تا من تحریک شده و طلاقش دهم.لطفا راهنمایی کنید ایا در ادامه زندگی با چنین زنی چه نتیجه ای میتونه برام بیاره. آیا از اول چنین رابطه ای خطا بوده و من اشتباه کردم؟ ادامه بهتره یا طلاق بدم خوبه ماندم واللاه .