با سلام ، بنده 31ساله و 6سال هست که ازدواج کرده ام ، از همان ابتدا بنا را بر سازش با خانواده همسرم گذاشتم ، سعی کردم بی احترامی نکنم، مقابل بی احترامی ها کوتاه بیایم، اما مشکلی که وجود دارد رفتار خود خواهانه مادر شوهرم هست که حتی اگر در یک درگیری مقصر هم باشد از طرف مقابل انتظار عذرخواهی دارند ، بنده هم 6سال به همین منوال سپری کردم ، اما الان دیگر نمی توانم سر مسئله ای جزیی که بین من و خواهر شوهرم پیش آمد و من ناراحت شدم مادر شوهرم حرفایی به بنده زد که بیشتر توهین به خانواده ام بود منم ناراحت شدم ایشان زنگ زد با حالت آمرانه گفت بیا اینجا و من گفتم نمیایم گفتن پس تا زنده ای اینجا نیا ، الان سه هفته است هیچکدوم با من تماس نگرفتن خب من ناراحت شدم به من توهین شده باز مادر شوهرم انتظار داره من برم عذرخواهی کنم ، الان هم کوتاه بیام باز این رفتارا تکرار میشه از طرفی همسرم از من انتظار دارد رفتار مادرش را نادیده بگیرم اما واقعا نمی تونم کوتاه بیام چون خیلی بهم برخورده، شما به من بگویید برخورد مناسب با این مادر شوهر چطور باید باشد ؟ممنونم