سلام همسر من یه مشکلی داره ک بیشتر اوقات توی خودشه ناراحته غمگین بغض داره خودش گفته ک درد بزرگی داره ک به هیچ کس نمیتونه بگه هر چقد باهاش حرف میزنم میگه نمیشه گفت. میگه تو ظرفیت نگهداری این درد نداری. بخاطر حالش همش حال منم خرابه و باهم دعوا کردیم سر این موضوع. اون موقع من نمیدونستم ک چیزی توی دلش هست. به نظر شما من چکار میتونم بکنم. هیچی راجبش نمیگه فقط میگه تنهام بزار. بعدش از یه سمت دیگه میگه ک هیچ وقت نمیشه کنار گذاشت این درد رو. بعد میگه ک من حالم بده نمیام با تو دعوا کنم یا بزنمت فقط دوس دارم توی حال هوای خودم باشم. من هم اصلا دوس ندارم دوس دارم نامزدم همش کنارم باشه باهام حرف بزنه 😭