سلام. من یک پسر دوماهه دارم و مساله ختنه کردنش تبدیل به یک چالش بزرگ شده. شخصا با مساله ختنه مشکل دارم. شنیده‌ام که یکسری از مشکلات جنسی ریشه در ختنه دارد. از طرفی دست بردن تو بدن نوزاد ناتوانی که هیچ اراده‌ای از خودش نداره رو از لحاظ اخلاقی درست نمیدونم. فکر میکنم باید بزرگ بشه و اگر خواست به انتخاب خودش این کار رو انجام بده. از طرفی این کار به قدری در فرهنگ ما آمیخته شده که برای این تصمیم باید مقابل خیلی‌ها وایسام. مهمتر از همه همسرم هم با طرز فکر من مخالفه. نمیدونم باید یک تنه با همه مبارزه کنم و حرف خودم رو به کرسی بنشونم یا تسلیم این سنت غلط (به عقیده من) بشم.