سلام من و همسرم يك ماهه عقد كرديم و شوهرم خيلي خجالتيه و حتي تو اين مدت دست بهم نزده ولي من دوست دارم با هم رابطه داشته باشيم ولي در حد معاشقه.نميدونم چطور اين موضوع رو باهاش درميون بزارم