سلام خسته نباشید
من ۲۰ سالمه و از بچگی عادت دارم به خودارضایی و خودارضاییمو وقتایی انجام میدم که خوابم میاد نمیتونم بخوابم یا واقعا نیاز جنسی دارم
تاحالا هم رابطه جنسی با هیچ پسری نداشتم
باکره هستم
و خیلی خیلی خیلی ازینکه ازدواج کنم میترسم چون اعتماد به نفس پایینی دارم و نمیتونم خودمو کامل لخت جلوی یه پسر تصور کنم
و واقعا نمیدونم چیکار کنم با این ترسم
و جدا ازین چون خودارضایی میکنم میترسم این مشکلم با مشکل خجالتم برای ایندم دردسر ساز بشه و سردی رابطه برام بیاره
جدا ازینا وقتی راهنمایی بودم داشتم اضافه وزن پیدا میکردم پوست بدنم ترک خورد و مادرم بابت این ترک هام منو سرزنش میکرد که پسفردا همسرت ببینه بدش میادو اینا
رفته رفته این موضوع تو مخم بود تا رفت کله بدنم تا حسه خوبی به بدنمم نداشته باشم
لطفا راهنماییم کنید