سلام من مشکل خشم دارم البته کاملا به کنترلش مسلط بودن تا چند وقت پیش الا داره از کنترلم خارج میشه و راه کار های مختلف عملی نیستن برام. فقط نیاز به مشاوره دارم و چون از نظر مالی مشکل دارم اگر آنلاین شخص متخصصی کمکم کنه واقعا ممنون میشم. پیش مشاورم رفتم ولی شاید تو ماه دو بار وقت بده و کمه برام. مشکل مزمن هست از بچگیم داشتم.