پدر و مادرم از دوران کودکی برخورد بدی باهام داشتن و با هر چیزی فکرشو کنید کتک خوردم از کابل برق و میله ی فلزی تا اقدام به خفه کردن، به خاطر کاری که نکرده بودم حقم بود! اصول اخلاقی رو رعایت کردم، دعا کردم اخلاق شون درست بشه، ولی نشد. بارها منطقی صحبت کردم اما هیچ اهمیتی تو خونه ندارم. سه دفعه خودکشی کردم و ناموفق بود. دیگه نمیدونم چی کار کنم. از لحاظ روحی به شدت خسته م. هیچ راهی هم برای حمایت از خودم ندارم. لطفاً کمکم کنید.