سلام.
از ابتدای امسال احساس می‌کنم از انجام هر کاری ناتوانم.
برای فرار از زندگی مدام می‌خوابم و در طول روز هم هیچ کاری انجام نمی‌دم و مدام بی‌حوصله و افسرده‌ام.
الان هم قرص اعصاب مصرف می‌کنم. بی‌پریدین و ریسپیریدون. صبح و ظهر و شب.
لطف می‌کنید راهنمایی‌ام کنید؟