با سلام و خسته نباشيد
ببخشيد من چند شب پيش با صداي خيلي وحشت ناكي از خواب پريدم و حس كردم ميخواد يه اتفاق خيلييي بدي ميخواد بيوفته و الان زلزله ميشه و دنيا به اخر ميرسه جوري ترسيده بودم ك تا ده دقيقه اثلا نميتونستم حتي قسمتي از بدن مو تكون بدم يكم كشيد. ك به خودم بيام ديدم مادرم راحت و اروم كنارم خوابيده اول فكر كردم مامانمم هم اين صداي وحشت ناك و شنيده ولي بعد اين ك ديدم اروم خوابيده فهميدم ك خوابه!! متاسفانه من ديشب هم دوباره همين خواب و ديدم يني مطمعن نيستم ك خوابم اول با صداي وحشت ناك از خواب ميپرم و بعدا وقتي به كناريم نگاه ميكنم ك خوابيده مطمعن ميشم ك هيچ صدايي نبوده ولي بس من چرا اون صدارو ميشنومو از خواب ميپرم و ختي شده خواستم جيغ بزنم ولي وقتي ديدم مامانم خوابيده گفتم بس چرا مادرم به اين صداي وحشت ناك بيدار نميشه!! اتاقي ك من ميخوايم دوتا پنجره رو به خيابون داره ،، هميشه حس ميكنم يه چيزي باسرعت خيلي زياد از خيابون مون گذشت و پشت بندش اون صداي وحشتناك كه منو از خواب ميپرونه !! تو روخدا اگه ميشه كمكم كنيد چون واقعا نميدونم خوابه يا واقعيته!!