سلام من ٢٦ سالمه و ههيشه از خواب هاي پريشاني ك ميبينم عذاب ميكشم، گاهي تا صبح اينقدر خواب ميبينم ك واقعا خسته ميشم و مغذم سنگيني ميكنه و از همه مهم تر بيشتر خواب هام درست در مياد و وقتي خواب بد ميبينم در طول روز يه اتفاق بد مي افته ك راجب همون خوابه و وقتي خواب خوب هم ميبينم دقيقا همين طوره، پدر من ٤ سالي هست ك فوت كرده ببشتر مواقع هم اونو در خواب ميبينم ك بغلش كردم و گريه ميكنم گاهي واقعا اين خواب ها رو رفتار هاي روزانه ام تاثير ميزاره تو رو خدا بگيد چيكار كنم ك ديگه خواب نبينم 😔