سلام بنده یه مشکل بزرگی دارم اینکه خانواده من منو به زور بردن خاستگاری و دختر هم به زور خانوادش گفت بله و خجالتی هم هست نتونست بگه نه از اون دسته ها هست که به حرف پدر حرفی نمیزنه الان یه ساله اومده خونه ما چند باری هم دعوا داشتیم که من نمیخاستم و غیره خانواده من هم که گوش به حرف من ندادند هی گفتن از خودمونه زشته و غیره من نمیدونم چی کار کنم راهنمایی کنیین با تشکرعلاقه ای هم نداریم به هم چندین بار گفتم بیا توافقی حل کنیم گفت مهریه رو بده برم و