سلام
پسری هستم ۲۶ ساله که با رفتن خواستگاری به دختر ۲۵ ساله به صورت سنتی و نیم ساعت حرف زدن با هم اونو پسندیدم و احساس میکنم اونم منو پسندید
واسطه ی ما همون لحظه بعد خواستگاری ازم پرسید نظرت چیه و منم بخاطر اینکه احساساتی تصمیم نگیرم گفتم فعلا نه مثبته نه منفی
بعد فردا شبش هم واسطه نظر اونو به من گفت که این بود:چیز خاصی ازش ندیدم که بخواد نظرمو به خودش جلب کنه. ولی به نظر من اول جواب منو به دختره گفت و اونم بخاطر غرور و اینکه خودشو کمتر از من نشون نده این جوابو به من داد.
من بعد چند روز پیج اینستاش رو گرفتم و استوریش رو دیدم و اونم متوجه شد که من پیجشو پیدا کردم پستام و لایک کرد و از استوریهاش احساس میکنم ابراز علاقه میکنه
من و اون همیشه استوری هامونو میدیدیم و الان پرایوت کرده و اون استوریمو چک میکنه ولی من نمیتونم ببینم
حالا نمیدونم چکار کنم؟چی بهش بگم؟
به چند دلیل هم خواستگاری مجدد نکردم تو همون اینستاگرام:
1_تحقیق نکردم و از سیرتش هم خبر ندارم(به دوستم گفتم بره تحقیق ولی میگه فعلا وقت ندارم)
2_فکر کنم دو سانتی از من بلندتره و نمیدونم با این قضیه راه میاد یا نه
3_میترسم جواب نه بده و واسطه ام هم بفهمه و غرورم بشکنه
4_جواب مثبت بده و تحقیقات من منفی در بیاد و شکست بخوره
در ضمن تا جواب دختره مثبت نباشه اصلا نمیخوام خانواده ام از موضوع بویی ببره