سلام بنده ۳۲ ساله و دارای شغل رسمی. خواستگاری دارم که ۳۴ سالشونه و دانشحوی ارشد هستن ولی شغل و درآمدی ندارند. هیچ سرمایه ای هم نداشتند. قبلا فوق دیپلم فنی با زحمت بسیار و چند ترم مشروطی گرفتند و دو سه سالی مشغول به کار شدند ولی چون اون شغل را دوست نداشتند رها کرده به سربازی رفتند و دوباره وارد دانشگاه شدند و یکی از رشته های انسانی را تا فوق لیسانس خوندند. من به خاطر نداشتن شغل و درآمد نمیدونم چه جوابی بهشون بدم. سه چهار ماه هم از آشنایی ما میگذره ولی تا ایشون فارغ التحصیل بشه و کار پیدا کنه طول میکشه. اهل کارهای جانبی و بی ربط با رشته و هر کار دیگری هم نیستن.